čtverec.jpg

INSTALACE HORA

KDE: z pravého boku Kostela dr. Farského


Vrstevnice hory jako letokruhy stromů, jež rostou na úpatí. Hora má kosti, může být jako nebezpečné zvíře. Může být magická, být hlubinou. Nahlédněte dovnitř. 

Josef Kolbic

Původní profesí umělecký řezbář a restaurátor se aktivně zabývá volným uměním, divadlem, happeningem, tvorbou masek a scénografií. Je členem iniciativy FÓR-UM, která pořádá již osmým rokem satiricko-politický karneval Sametové Posvícení, kde od roku 2015 vede umělecko-řemeslné dílny.

SVĚTLO_3.png