čtverec.jpg

INSTALACE STÍNY

KDE: sledujte fasády jabloneckých dominant


Na dlouhých táhlých stráních Jizerských hor svítí zimní slunce nízko nad obzorem a protahuje stíny běžcům do několika metrových kreseb. Ty se staly námětem pro světelné projekce na fasády domů a štítů střech. Na vybraných místech se objeví tyto siluety, jako by se na střeše projížděl hrdina závodu. 

Richard Loskot je absolvent Fakulty umění a architektury na Technické Univerzitě v Liberci (ateliér Vizuální komunikace). Dva roky také studoval na Akademie der Bildenen Künste v Mnichově (ateliér Magdaleny Jetelové). Richard Loskot vytváří ve svých instalacích jakási novodobá technologická zátiší a subtilní prostorové kompozice. Těmi diváky průběžně informuje o svém dlouhodobém výzkumu „neviditelného“ a „toho, co nás přesahuje“.

SVĚTLO_3.png

Richard Loskot